Kategori: Events

Systern från havet 0

Systern från havet

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Under 2014 sökte 7 049 ensamkommande barn asyl i...